Cảm ơn bạn đã đăng kí cuộc thi.
Vui lòng lưu lại thông tin đăng nhập dưới đây. Thông tin này cũng được gửi tới bạn qua email và số điện thoại đã đăng ký.
 - Số báo danh: {{dataInfo.code[0]}}
 - Họ và tên: {{dataInfo.full_name}}
 - Ngày sinh: {{dataInfo.date}}
 - Trường: {{dataInfo.school}}
 - lớp: {{dataInfo.class}}
 - Ngày thi: {{infos.step_time}}
 - Môn thi: {{ category.name }}
 - Ca thi toán: 10h - 11h sáng
 - Ca thi ngữ văn: 2h - 3h chiều
Số thứ tự đăng ký là: {{dataInfo.id}}

Để hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia cuộc thi, các quý phụ huynh vui lòng chuyển khoản lệ phí thi MUỘN NHẤT 2 NGÀY trước khi cuộc thi bắt đầu về số tài khoản có thông tin dưới đây:

Công ty CP Học thuật IvyPrep
TK: 0641100820008
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội MB Bank - Chi nhánh Đống Đa

Số tiền chuyển khoản:
Với thí sinh đăng ký cá nhân: 200.000 VNĐ/ môn và 400.000 VNĐ/ 2 môn
Với nhóm đăng ký 3 thí sinh: 1.050.000 VNĐ *

Nội dung chuyển khoản: Số thứ tự đăng ký + Số điện thoại đăng ký (Ví dụ: 012 09123456 - trong đó 012 là số thứ tự đăng ký hiển thị trong bảng xác nhận, 009123456 là số điện thoại liên hệ)

*Lưu ý: Với các nhóm đăng ký 3, thí sinh cần chuyển khoản toàn bộ số tiền trong 1 lần, không được chuyển khoản tách rời.
Cảm ơn bạn đã đăng kí cuộc thi.
Vui lòng lưu lại thông tin đăng nhập dưới đây. Thông tin này cũng được gửi tới bạn qua email và số điện thoại đã đăng ký.

Thí sinh 1

 - Số báo danh: {{dataInfo.code[0]}}
 - Họ và tên: {{dataInfo.full_name_1}}
 - Ngày sinh: {{dataInfo.date_1}}
 - Trường: {{dataInfo.school_1}}
 - lớp: {{dataInfo.class_1}}

Thí sinh 2

 - Số báo danh: {{dataInfo.code[1]}}
 - Họ và tên: {{dataInfo.full_name_2}}
 - Ngày sinh: {{dataInfo.date_2}}
 - Trường: {{dataInfo.school_2}}
 - lớp: {{dataInfo.class_2}}

Thí sinh 3

 - Số báo danh: {{dataInfo.code[2]}}
 - Họ và tên: {{dataInfo.full_name_3}}
 - Ngày sinh: {{dataInfo.date_3}}
 - Trường: {{dataInfo.school_3}}
 - lớp: {{dataInfo.class_3}}

 - Ngày thi: {{infos.step_time}}
 - Môn thi: {{ category.name }}
 - Ca thi toán: 10h - 11h sáng
 - Ca thi ngữ văn: 2h - 3h chiều
Số thứ tự đăng ký là: {{dataInfo.id}}

Để hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia cuộc thi, các quý phụ huynh vui lòng chuyển khoản lệ phí thi MUỘN NHẤT 2 NGÀY trước khi cuộc thi bắt đầu về số tài khoản có thông tin dưới đây:

Công ty CP Học thuật IvyPrep
TK: 0641100820008
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội MB Bank - Chi nhánh Đống Đa

Số tiền chuyển khoản:
Với thí sinh đăng ký cá nhân: 200.000 VNĐ/ môn và 400.000 VNĐ/ 2 môn
Với nhóm đăng ký 3 thí sinh: 1.050.000 VNĐ *

Nội dung chuyển khoản: Số thứ tự đăng ký + Số điện thoại đăng ký (Ví dụ: 012 09123456 - trong đó 012 là số thứ tự đăng ký hiển thị trong bảng xác nhận, 009123456 là số điện thoại liên hệ)

*Lưu ý: Với các nhóm đăng ký 3, thí sinh cần chuyển khoản toàn bộ số tiền trong 1 lần, không được chuyển khoản tách rời.